De Vereniging voor Vrije Opvoedkunst    

De vereniging heeft ten doel het verwezenlijken van de pedagogische beginselen van Rudolf Steiner. Om dit te kunnen bereiken zijn er, in Nederland vanaf 1923, vrije scholen opgericht. Daarnaast worden er voordrachten gehouden, congressen, cursussen en themadagen.
De onderwerpen van deze activiteiten liggen vaak gebed in het pedagogisch-didaktische en het sociaal-pedagogische veld. Ook filosofische, sociaal-culturele en esoterische onderwerpen krijgen aandacht.
De vereniging geeft een blad uit, Vrijeopvoedkunst, voor een bedrag van € 37,-- per jaar.
Het secretariaat van de redactie en de vereniging is gehuisvest aan de Molenvliet 442, 3076 CM Rotterdam, tel. 010-842 58 05.
Naast landelijke activiteiten kent de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst een 50-tal plaatselijke afdelingen in het land, veelal gelieerd aan de vrije school in die plaats.
Daar worden op lokaal niveau activiteiten georganiseerd voor volwassenen, zoals lezingen, workshops en kunstzinnige activiteiten. Ook voor kinderen of het hele gezin zijn er bazaars, knutselmiddagen, (lente-, herfst- en advent-) markten, poppenkastvoorstellingen, verhalen, schimmenspel, muziek en schildermiddagen.
Voor informatie kunt u terecht bij de plaatselijke VOK of de vrije school aldaar.