Publicaties    

De Vereniging voor Vrije Opvoedkunst, brengt met enige regelmaat kleine geschriften (“cahiers”) uit.
Ze beschrijven een afgerond onderwerp en zijn te bestellen à € 3,95 bij het volgende adres:
Molenvliet 442
3076 CM Rotterdam
tel. 010-842 58 058

Van de hand van Jan Alfrink verschenen achtereenvolgens:

(1996) VOK cahier nr. 4: het medegevoel in de opvoeding
Een kijk op kwaliteiten van de ziel. Kunnen verwondering, medegevoel en geweten ontwikkeld worden? Hoe dan? Dient de opvoeder zelf over deze kwaliteiten te beschikken?

(2001) VOK cahier nr. 20: Individualiseren doen kinderen zelf
Bij differentiatie wordt in het onderwijs aan kinderen de gelegenheid geboden op eigen niveau en/of naar eigen kunnen leerstof op te nemen.
Bij individualiseren halen de kinderen er uit wat hen op dàt moment toekomt. Welke pedagogische houding is hierbij van belang?

(2003) VOK cahier nr. 21: Enthousiasme
Een beschouwing vanuit de antroposofische
geesteswetenschap op dood en nieuwe geboorte.Voor vrijeschoolleraren wordt hierbij gezocht naar de diepere betekenis van een goede pedagogische houding.

(2004) VOK cahier nr. 22: Moraliteit
Was moreel bewustzijn altijd al onder de mensen aanwezig? Waar komt het vandaan? Is de moraal te ontwikkelen? Hoe gaat dat bij kinderen?


 

(2009) VOK cahier nr. 23 Gezond onderwijs
Kinderen die naar de basisschool gaan, gun je natuurlijk een leerzame tijd.
Maar eigenlijk is het welbevinden van een kind belangrijker.
"Heb je het naar je zin op school? Gedij je goed? Word je gezien?"
Dit onderdeel wordt niet getoetst, maar in het onderwijs wordt er wel aan gewerkt.
Waar zit die factor "gezondheid"? Hoe voed je die bij kinderen?

(2016) VOK cahier nr. 24: Dat heeft God knap bedacht
Móet de schepping van de wereld verklaard worden met behulp van de wetenschap of hebben we het gevoel dat er een Schepper is.
De wetenschap houdt zich in ieder geval met deze vraag bezig.
Intelligent Design gaat uit van een Ontwerper. Kan niet bewezen worden, zegt de wetenschapper. Bestaat die dús niet? Ik houd een pleidooi om te luisteren naar de vragen van kinderen. Die zijn zo gek nog niet.

(2016) VOK cahier nr. 25: De levende kant van het denken
De ontwikkeling van het denken. Rudolf Steiner geeft er in de antroposofische geesteswetenschap een bijzonder spirituele kijk op.
Bernard Lievegoed vertaalt die kijk in zijn beschouwing op de ontwikkeling van kinderen. Daaruit volgen automatisch aanwijzingen voor vrijeschool leraren en ouders. Hoe volg je het denken? Waar neem je het waar? Hoe verandert het denken bij kinderen en wat zijn daarbij de consequenties voor de pedagogische houding van de opvoeder.


Bij uitgeverij Pentagon verscheen:

(1998) Opvoeden uit inzicht
Haarlem, samen met Hugo Pronk en Guus van de Bie. ISBN 90 72052-40-4 Over de essentie van de leeftijd tussen 7 en 14 jaar en hoe daarbij te handelen in het onderwijs.