Coaching & Intervisie    

Het coachen van beginnende leerkrachten, leraren die herintreden of na een assessment een nieuwe start maken, behoort tot mijn voornaamste werkzaamheden.
Coachen is naast iemand lopen. Met iemand meelopen en onderweg de kwaliteiten benoemen die je waarneemt. Respect voor de te coachen persoon staat voorop. Aanmoediging in talenten, ambities en competenties leidt in feedbackgesprekken tot een operationeel instrument.
De aan de SBL (Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren) gerelateerde competentiegebieden behoren tot mijn werkervaring.

Ook ervaren leerkrachten kunnen behoefte hebben aan doelgerichte begeleiding om hun werkwijze te verbeteren of gespiegeld te krijgen. Dit wordt reflectie genoemd. In individuele gesprekken wordt gekozen voor reflectie. Na een bezoek op de werkvloer worden houding, blik, spraak, ademhaling, interactie met leerlingen, sociale processen in de groep, instructie en lesinhoud gespiegeld en besproken. In een vervolgbezoek worden verbeteringen nader toegelicht en verder aangereikt als zelfstandig werkterrein.

 

Mijn ervaring is dat moeheid in het dagelijks werken, energielekken en het ontbreken van levenslust in het vak benoemd en aangepakt kunnen worden. Enthousiasme en levensenergie zijn in het onderwijs immers onmisbare basiselementen.
De docent vaart er wel bij en de leerlingen groeien eraan!

Intervisie is hét hulpmiddel om als vakgenoten op een effectieve, respectvolle manier van elkaar te leren. Je leert je ervaringen te delen en elkaar met concrete werkervaringen te inspireren.

Tevens begeleid ik leraren op het gebied van bekwaamheidseisen, genormeerd door het Samenwerkingsverband Bekwaamheidseisen Leraren.
meer informatie