Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS)    

Per 1 april 2007 ben ik in de gemeente Zutphen door Burgemeester en Wethouders benoemd tot buiten- gewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs). De beëdiging daartoe vond plaats op 31 mei 2007 in de rechtbank van de gemeente Zutphen.

Als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, ook wel trouwambtenaar, ben ik in eerste instantie gebonden aan het territorium van de gemeente Zutphen, maar tevens wettelijk bevoegd in andere gemeenten.
Voor het voltrekken van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap in een gemeente buiten Zutphen is geen nieuwe beëdiging noodzakelijk.
Wel dient een benoeming in de betreffende gemeente plaats te vinden. In de gemeenten Bergen, Breda, Vught, Gorssel, Bergen op Zoom, Enschede en Utrechtse Heuvelrug zijn mijn bevoegdheden en personalia inmiddels bekend.

De functie van babs heeft een autonoom karakter. De ambtenaar heeft zich door het afleggen van de eed gebonden om met eerlijkheid en nauwkeurigheid de wettelijke voorschriften te zullen opvolgen. Daartoe behoort onder andere de formele wettekst. 

 

 

 

Voor het aanmelden van een huwelijk, het ondertrouwgesprek en de daarbij behorende formaliteiten dient het toekomstig paar zich te wenden tot de afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis.

Bij het informele toespreken van het paar vind ik het van belang woorden te kiezen die het moment van samengaan van twee biografische lijnen in het unieke karakter zichtbaar maakt.
Indien mogelijk en wenselijk werk ik graag in samenspraak met het aanstaande paar aan een toespraak die de feestelijkheid verhoogt. De wens van het paar staat hierbij voorop.