Biografie    

In het jaar 1949 werd ik, Jan Alfrink, geboren te Utecht, in een katholiek gezin van 4 jongens. Ik ging altijd met plezier naar school. Dit doe ik nu al 55 jaar. In Zeist volgde ik aan de Kroostweg de laatste lichting aan de kweekschool, de Sint Joseph. In het laatste jaar van deze opleiding vormde zich bij mij het beeld dat het op scholen vaak meer ging om het leerproces dan om het kind.
In mijn sollicitatiegesprek op de Rotterdamse Vrije School (1972) maakte ik kennis met hoe het anders kon. Het was herkennen voor mij.
In Rotterdam kreeg ik met mijn vrouw Gemma 3 zonen en na acht jaar hier werkzaam te zijn geweest, vertrokken wij naar het oostelijke stadje Hattem. Hier werden nog eens twee zonen geboren.
In Zwolle heb ik de Vrije School opgericht. Ik ben na 12 jaar een 2-jarig gastdocentschap aangegaan op de Vrije Pedagogische Academie (nu Helicon) in Zeist. Daar heb ik de vakken pedagogie, didactiek, aardrijkskunde en antroposofie verzorgd en studenten begeleid op hun stages. Ook gaf ik les aan het voortgezet onderwijs van de Vrije school De IJssel te Zutphen. Ik verzorgde de lessen Nederlands, wiskunde, letterkunde, godsdienst en duits.

In 1994 volgde de volledige overstap naar de Vrije School De IJssel. In 1999 werd ik directeur en intern begeleider van de basisschool De IJssel. 

Pedagogisch adviesbureau Tsjai
In de zomer van 2002 heb ik aan de Chulalongkorn Universiteit van Bangkok meegewerkt aan het opzetten van een Vrije School.
De cultuur van het Boeddhisme heb ik ervaren als een ja-cultuur. Het welbevinden van een mens hangt voor een groot deel samen met de mate waarin hij in staat is “ja” te zeggen tegen omgevingsfactoren, ontmoetingen en vraagstukken die het leven biedt. Aan kinderen kan
deze levenshouding in de opvoeding worden bijgebracht.
Opvoeders zien méér als ze waarnemingen in de ontwikkeling van kinderen niet direct be- of vèroordelen, maar plaatsen in het kader van het totaalbeeld van het kind in zijn ontwikkeling.
Daar in Thailand, in 2002, is het idee om een pedagogisch adviesbureau te beginnen, ontstaan.

In januari 2003 heb ik Tsjai opgericht. Vanuit deze zelfstandige positie begeleid ik docenten, lerarenteams, ouders en besturen van scholen.
Ook heb ik bij de Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen een nul-urencontract”.
Mijn voornaamste werkgebieden bestaan uit: coachen, studiebegeleiding, intervisie en management. Voordrachten, workshops en conferenties worden op aanvraag verzorgd.

Curriculum Vitae