Belevend Leren    

Belevend leren is een ontmoeting tussen landbouw en onderwijs.
Op sommige boerderijen worden regelmatig kinderen ontvangen voor een programma Belevend Leren.
Kinderen maken kennis, zien, ruiken en voelen wat er leeft binnen hun eigen omgeving waarbij dieren, natuur en voeding thema's zijn die aan bod komen.

“In één dag op de boerderij leren kinderen meer dan in 3 weken in de klas” aldus één van de onderwijzers tijdens het onlangs gehouden symposium over boerderijeducatie.
Boeren volgen hiervoor een cursus die hen schoolt in didactische vaardigheden, benoemen en realiseren van gestelde leerdoelen, veiligheid en hygiëne met als doel het leveren van een betrouwbaar professionele dienst aan de scholen die hen bezoeken.
Nu nog is de situatie dat er nauwelijks budget is voor Belevend Leren bij de scholen.


Sinds 2005 vindt er een ontwikkeling plaats waarbij Belevend Leren steeds meer op de politieke agenda komt.
Er bestaat belangstelling binnen de scholen om naar de boerderij te komen maar om financiële redenen komt het niet van.

 

 

 Jan: “Als ik onderwijzend personeel en schooldirecteuren spreek over het belang van de verbinding van kinderen met de natuur, staan alle neuzen dezelfde kant op.
Als er wordt geroepen (op trainingsdagen) of geschreven (in dagbladen en pedagogische vakbladen) dat de kinderen steeds verder van de natuur verwijderd raken, stemt men in.
Onderwijzers weten ook dat dit dóórwerkt: contact verliezen betekent respect verliezen.
Mijns inziens hebben we hier een goede mogelijkheid tot samenwerken.
Boeren en leraren in een educatieve samenwerking: Belevend leren”.