Onderwijsadviesbureau BVS Schooladvies voor Vrije Scholen    

Het onderwijsadviesbureau is een landelijke organisatie. Zij helpt scholen op het gebied van organisatie, management, visie, contact met ouders en inspectie, kwaliteitsbeleid.
Individuele leraren kunnen hulp krijgen op het gebied van intervisie, pedagogisch-didactisch handelen, leerlingvolgsysteem en coaching.
Lerarencolleges worden begeleid in studies, zorgstructuur, gesprekken met ouders, problemen op het gebied van lezen, rekenvaardigheid en dyslexie.
De begeleidingsdienst is gevestigd in de Vondellaan 50, 3521 GH Utrecht, tel. 030-2819656
website